❤❤❤❤عشق نافرجام❤❤❤❤

❤❤❤❤گیاه❤❤❤❤

سالها...

پنهانت کرده بودم

در سبزینه آن گیاهی که در

کالی احساسم روئیده بود

احساسم را کشتم

در هیاهوی نوبری بلوغ

و دچارت شدم در ناهوشیاری تنم

خواستنم ریشه در ابدیت داشت

سالها...

من ندانستم تو

عشق از " گلشن امروز " میخواهی

و بودن از " خوشه الان " میچینی...

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ] [ 6:10 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤بعد از تو...❤❤❤❤

"من" بعد از "تو" به هیچ "اویی" اجازه "ما" شدن ندادم...

[ جمعه هشتم شهریور 1392 ] [ 2:34 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤بــوی بــوسه...❤❤❤❤

پنجشنبه شبها

تمام شهر

از بــوی بــوسه و بغــل پــُر می 
شــود

مــن امــــا...

بستـــرم

از طعــم تنهـــایـی پــُر است...

[ پنجشنبه هفتم شهریور 1392 ] [ 10:21 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤دَستمــــ❤❤❤❤

دُنیــا تمــ ــام شُد

همــ ــآن لحظـــ ـہ

همــ ــآن جــــ ــا ڪــہ

دَستمــــ رـا گِرفتـــ ﮯ 

و خُطـوط پیشــ ـانـ ﮯ اَت دَر هَـمـــ گِـره خــ ـورد

وَ بـــ ـہ مـَـن گفتــ ﮯ 

چــ ــہ دستــآنِ زُمُـختـــ ﮯ ..!!!

نَشــد ڪــہ بگـویـَـمـت

دَستــ ــآنَـــمــ هَــر روز

ڪـاڪـ ـتـوس هآیِ اِهـدایــ ـﮯ تـُــ
ــو رـآ

دَر آغــ ـــوش مــ ـﮯ گیــ ـرنـد.....

[ پنجشنبه هفتم شهریور 1392 ] [ 10:19 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤تلنگر ❤❤❤❤

" ای تو "

اگر نبودم را, حس می کردی

انقدر تلنگر

به بودنم نمی زدی

[ دوشنبه بیست و چهارم تیر 1392 ] [ 0:32 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤آغوش❤❤❤❤

چنگ میزنم به خیـــــالت !

مشتم را که باز میکنم غمگین تر میشوم ...

عطـــــر دست هایت می پرد ..!!

کـــــدام را نگه دارم ؟؟؟

خیالت را ... عطر دست هایت را ... یا ..؟؟؟

هیچـــــــــکدام !

من خواب و خیال نمی خواهم !

خــــــودت را کم دارم ...!

یادت که نرفته ؟

تـــــــو یک آغوش به من بدهـــــکاری ....

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 7:51 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤تاریکی...❤❤❤❤

وقتی تو نباشی


تمام دنیا


پیش چشمم تاریک استحتی اگر


خورشید را به سقف اتاقم بیاویزمحتی اگر


تمام کرم های شب تاب را


به دیوار اتاقم بچسبانمحتی اگر


تمام فانوس های دریایی را


در تاقچه ی اتاقم جای دهمباز هم


تاریکی... تاریکی... تاریکی...بی تو خوب می فهمم:


"تاریکی" از ریشه ی "ترک" است

[ شنبه بیست و دوم تیر 1392 ] [ 10:3 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤ﺷﮑﺴﺖ❤❤❤❤

ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ

ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮﺩﻡ، ﺩﻝ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ

ﺍﻭ ﻧﻤﮏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﮑﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ

ﺣﺎﻝ، ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﻻﯾﻖِ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

ﻻﯾﻖِ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘَﺴﺖ

ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﻣِﯽ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ

ﺯﯾﺮﺳﯿﮕﺎﺭﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟!

ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ، ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﺷﮑﺴﺖ!

ﭘُﺮ ﺯِ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ.. ﺭﺍﺳﺘﯽ

ﻋﮑﺴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟؟

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ ....

rahnayumad.jpg

[ شنبه بیست و دوم تیر 1392 ] [ 9:32 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤میدونی...❤❤❤❤

مــثــلــــ ســاحــلــــ آرامــــ باشـــ ، تــا مــثــلـــ دریـا بــیـــ قــرارتــــ باشــمـــ . . .[ شنبه بیست و دوم تیر 1392 ] [ 9:26 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤ایـن روزهـــا ســـــَــــردم ...❤❤❤❤

نه حوصلـــه ی دوســـت داشتــن دارم

نه می خواهـــــــم کسـی دوستـــــــــم داشتـه باشد

ایـن روزهـــا ســـــَــــردم ...

مثـل دی , مثـل بهمـــن, مثـل اسفنــــــد

مثـل زمستــــ ـــــان

احســــــاسـم یـخ زده

آرزوهـــــــــایـم قندیــــل بستــه

امیــــــدم زیــر بهمــن ِ ســرد ِ احســاساتم دفــــــــن شـده

نه به آمـــــدن ی دل خوشــم و نه از رفتـــــن ی غمگیــن

ایـن روزهـــا پــُر از سکـــــــــوتـم....

[ جمعه بیست و یکم تیر 1392 ] [ 9:57 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤اتفـــاقِ بُـــزرگی❤❤❤❤


تــــو بَــهانه ی کوچـکِ مَــن بــاش٬

برای ِآن اتفـــاقِ بُـــزرگی که بایـَــد در دلَ م بیفتـــد!

[ جمعه بیست و یکم تیر 1392 ] [ 9:51 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤کاش می شد...❤❤❤❤


عاشقم،

اهل همین کوچۀ بن بست کـناری

که تو از پنجره اش پای به قلب من ِ دیوانه نهادی

تو کجا ؟ کوچه کجا ؟ پنجرۀ باز کجا ؟

من کجا ؟ عشق کجا ؟ طاقتِ آغاز کجا ؟

تو به لبخند و نگاهی

منِ دلداده به آهی

بنشستیم.

تو در قلب و

منِ خسته به چاهی

گُنه از کیست ؟

از آن پنجرۀ باز ؟

از آن لحظۀ آغاز ؟

از آن چشم ِ گنه کار ؟

از آن لحظۀ دیدار ؟

کاش می شد گُنهِ پنجره و لحظه و چشمت،

همه بر دوش بگیرم

جای آن یک شب مهتاب،

تو را تنگ در آغوش بگیرم...

[ جمعه بیست و یکم تیر 1392 ] [ 9:48 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤این روزها...❤❤❤❤


این روزها

پرم از لحظه هایی که دوستشان ندارم!!!

[ چهارشنبه پانزدهم خرداد 1392 ] [ 9:16 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤بــــــــآرآטּ❤❤❤❤

ردِ خــــــاطــره ها را نـــگــیــر 

 بہ نـــــیـــمـــڪـَـتـــِ پـــوســیــده اے  مـیـــرسے 

کـه حــافـِـظــِہ  اش را در بــــــــآرآטּ از دســٺ داده اســٺ...

[ یکشنبه دوازدهم خرداد 1392 ] [ 3:20 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤مــــرבه❤❤❤❤

پـــــر از واژه هاﮮ  عـــــــاشقــــــــانه ام....

امــا....

حیــــــــــف که کســــــــے  زبــــ ــــاטּ مــــرבه هــا را نمــــــیـבانـــد...

[ یکشنبه دوازدهم خرداد 1392 ] [ 3:17 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤تو❤❤❤❤

می پوشانم 


دلتنگی ام را


با بستری
از کلمات


اما باز کسی در دلم 


" تــــــو "


را صــدا می زنـــد ...

[ پنجشنبه نهم خرداد 1392 ] [ 11:50 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤چشمام❤❤❤❤

چشمــــام لبریــز بارونـــ ه

دلـــم داغونـــ ه داغونـــ ه

همیشــ ه آخـــر حرفــام یه بغــضِ کهنـــ ه پنهونــــ ه

 

[ یکشنبه پنجم خرداد 1392 ] [ 2:57 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤عـَمیــــــق❤❤❤❤

چــِــــــقَــــבر عـَمیــــــق مـےشِـــــکنم وَقـــــتـــے....

مــ
ے فــَـــهـمَم....بـــــا بــُـغـــــــض مــے نـــوشــــتَم....

بــا خــَنـ
בه  مـے خـــــــوانـــــבے...


[ جمعه سوم خرداد 1392 ] [ 0:22 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤تندیس عشق❤❤❤❤

  امشب در واژه سیاهی، زار، تمام تنهایی ام را مرور می کنم؛

تلاطم رقصندهء اشک، رخساره ام را شستشو می دهد؛

خوابِ اندوه ، روزهایم را آشفته... آرزوهایم شبیه سیگار دود می شود...

طرح دوزخی چشمی در پیچ و خمِ جِرم گرفته ذهنم گم شده...

دلچسب ترین لحظه هایم، تنهایی و خلوتی دور از اشباح متحرک آدم گون است...

گاهی حضور اشباح سکوت مبهم خلوتم می شکند...

امشب تندیس عشق در قالب لیوان، شاهرگ دوستی را زد...

رفت... پس آمد... گاهی انزوای تحقیر آمیز بودن، سنگین تر از نبودن است...

تکرار خزان اتفاق تازه ای نیست... دیگر هیچ نگاهی نگاهم را درگیر نخواهد کرد... .

[ دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392 ] [ 2:0 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤هم آغوش مرگ❤❤❤❤

در کنار پرچین بی قراری، قصهء پر غصهء دلتنگی مرور می کنم...

هستم؛ اما نمی دانم این بودنم زندگی ست یا مرور الفبای مردگی ست؟!!

چندین قرن است که از کنار خود گذشته ام ؛

نمی دانم من جور تن می کشم یا تن جور من؟!!

سبک شده ام؛ اما نه از غم، از من... 

در جنگل انسان ها گم شده ام...

نمی دانم باورهایم ادعا شده اند یا ادعاهایم باور...

فقط می گردم... تمام خود را مرور می کنم؛ نشانی از من نیست...

رها شده ام، نه که آزاد، رها...

لمس می کنم، اضطراب هولناک ثانیه ها را...

نقطه می گذارم تا به اول خط برسم، اما هنوز شروع نشده

به انتها می رسم؛ گویی تمام خط های زندگیم به

انتها رسیده در طلب نقطه پایان می سوزد...

روزگارم حجم خالی نمکدانی شده که لحظه لحظه،

مشت مشت نمک بر زخم، دلتنگی را با دلشوره می آمیزد...

دیر زمانیست نبودن، بودن را یدک می کشد...

دیر زمانیست من و تنهایی و غربت هم اتاقی شده ایم ...

دیر زمانیست در تقلای هم آغوشی با مرگ، هرشب مستانه سماع می کنیم... .

[ دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392 ] [ 1:48 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤کنار دلم بمون❤❤❤❤


دور نرو....


کنار دلم بمون...


من جز اینها که مینویسم...


نوازش هم بلدم...

[ یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392 ] [ 11:15 بعد از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤نوشته هایم❤❤❤❤

دیگر نوشته هایم

نه شاعرانه است ، نه عاشقانه

یک مشت احساسات دخترانه است

پنهان شده پشت این واژه های بیگانه

تا به نمایش بگذارم

نگفته هایی را که گفتنش فراموشمان شده است

و تو اما

درسکوت بخوان و لبخند بزن

به نوشته هایی که واژه واژه اش را درد کشیدم

و یک زیبا بود بگو

به همه ی زشتی های لحظاتم.....


[ دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392 ] [ 0:58 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤مسافر❤❤❤❤

نمیـ دانمـ منـ بهـ مسافر دلـ بستمـ

یا

مسافر شد

آنکهـ بهـ او دلـ بستمـ !!!

[ جمعه سیزدهم اردیبهشت 1392 ] [ 0:46 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤بوته ای خآر❤❤❤❤

تَرجیح میدَهَمـ به جآیِ شآخه ای گُل بوته ای خآر بآشَمـ !


که دَستِ هَر کودَکِ نآبآلِغی نَتَوآنَد پآیآن بَخش زندِگیَمـ شَوَد ...

[ دوشنبه نهم اردیبهشت 1392 ] [ 1:17 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤انفرادي❤❤❤❤

سالهاست

در انفرادي خويش محبوسم

وَ صدايي به ملاقات سکوتم نمي آيد

پندارهاي نگفته ام 

پشت حصار دندان ها ايستاده اند

و روزنی کافيست 

تا در آغوش« گفتار» نفس تازه کنند ....
 

دمای حرفهایم 

صفر درجه زیر سکوت است

پاهای برخاستنم 

خواب رفته است

فصل، فصل جفت گیری خفتن و خاموشیست 

وَ از این هم اغوشی

چه خفقانی زاده خواهد شد ...

آه ای نسل سوخته ی من !

به گرمای این آتش دل مبند

پاداش سوختن و ساختنت

در زمستانی ترین خواب ها چال خواهد شد ....

[ شنبه هفتم اردیبهشت 1392 ] [ 2:31 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤قَـلـب❤❤❤❤

 

 

 خوُנتـآכּ رآ נر قَـلـب هيـچ آנمے نَچَپــآنيـנ  . . . جـــآ نِمے شَويـנ 

چـُـروُڪ مے شَويـנ فَقـَـط . . . (!)

[ جمعه ششم اردیبهشت 1392 ] [ 3:1 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤جستجو❤❤❤❤

و مــنــ در انبوه دود سـيگار تو که تصویرتــ را هر لحـظه محوتر میکند

در جستجویــ معنایــ تلخــ عاشقیــ میگردمــ !............


 

[ جمعه ششم اردیبهشت 1392 ] [ 2:52 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤تــــــــــــــــــــــو❤❤❤❤

از استکان چای تو

 

لبریز می شوم

 

با حلقه های دود گلاویز می شوم

 

 سیگار می کشی و

 

غزل می نویسمت

 

وقتی

 

دچارحس غم انگیز می شوم

 

 

از من

 

گذشته فصل شکفتن قبول کن!

 

مثل بهار برده ی پاییز می شوم

 

 

آن قدرها بلندنظر می کنی

 

که من

 

در پیشگاه چشم تو ناچیز

 

می شوم

 

 

حالا

 

من از تمام خودم دور می شوم

 

حالا

 

من از تمام تو...

 

اما می شوم!!!

[ جمعه ششم اردیبهشت 1392 ] [ 2:6 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤دور باشیـــــم❤❤❤❤

هرچقـــــدر دور باشیـــــم باز به هم نزدیکیــــم!

بــالا را نگــــاه کن! هـــر دو زیر یکـ آسمانیــــم...


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

[ پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 ] [ 0:35 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]


❤❤❤❤موج اشک❤❤❤❤

این موج اشک حاصل گذر ثانیه هایی است تباه شده!


مظهر دلتنگی بی امان, بردل هر قطره حسرت هم آغوشی


دستی است سرد,


برمهر لبانش سکوتی است فراتر از هق هق,


در قطره قطره اش داغ عشقیست پنهانی,


وآنگاه که بر دلم نیش می زند موج موج تسکین می دهد


شراره های درونم را...

[ چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392 ] [ 4:3 قبل از ظهر ] [ ɠԋαȥαʅ ] [ ]